FAQ

wat moet ik doen als ik tijdens een evenement pech krijg op de weg?

laat dit altijd zo snel mogelijk weten aan de andere leden, er is meestal onderling contact tussen een paar leden via portofoon, welke verspreid in de stoet mee rijden, deze zullen dan zo snel mogelijk de rit stilleggen en samen met u te kijken voor een oplossing, en anders in overleg met u de wegenwacht bellen

—————

waarom betalen wij contributie?

de reden dat er contributie betaald word, is zodat wij als club het merendeel van de activiteiten kunnen betalen. Dingen als het clubblad kunnen financiëren.

—————

wat doen de sponsors?

sommige sponsors, betalen enkel voor hun vermelding op de site en in ht clubblad.
andere sponsoren stellen hun diensten of panden open ter gelegenheid van de club activiteiten.
in beide gevallen kijken wij natuurlijk naar hoe het voor iedereen een leuke samenwerking is

—————

Is de club verzekerd voor ongevallen tijdens meetings en weekend trips?

Nee de schade die word geleden worden niet door ons vergoed alles gaat via je eigen verzekering


—————

hoe gaan we met elkaar om?

we gaan met elkaar met respect om

ongeacht sexuele geaardheid en geloofsovertuiging

vrouwen worden niet als een projectiel belaagd (dit alles om de vrouwlijke leden te beschermen)

als wij als bestuur klachten ondervinden dan zal deze persoon op personelijke titel benaderd worden

na 3 waarschuwingen zal voor de persoon het einde van zijn lidmaatschap betekennen mocht diegene ook al betaald hebben voor een weekend trip

dan zal helaas het geld niet geretourneerd worden

—————